Tiến độ thi công xây dựng dự án Sycamore Capitaland vào tháng 02/2024. Dự án Sycamore Capitaland đang được triển khai thi công đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công. Quý khách hàng có thể tham quan trực tiếp dự án để theo dõi tiến độ thi công và cảm nhận thực tế về chất lượng dự án.

Capitaland Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và bàn giao nhà cho quý khách hàng đúng thời hạn.